top of page
arbeids~~POS=TRUNC Kaffe

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen er opprettet for å vise vår forpliktelse ovenfor ditt privatliv og din rett til å bestemme over egne personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Knut Petter´s Foto samler inn og bruker personopplysninger.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder ved Knut Petter´s Foto, Knut Petter Dimmen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev eller kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant.

Kunder av Knut Petter´s Foto må oppgi opplysninger som kan etablere og opprettholde kundeforholdet. Dette inkluderer navn, e-post, telefonnummer og privat adresse, i tillegg til firmaadresse til selskapet vedkommende representerer. Formålet her er utelukkende å ivareta kundens interesser, samt for å kommunisere i et leverandør/kundeforhold.

 

DATABEHANDLERAVTALE

Alle prosjekter som involverer personopplysninger blir håndtert av egne databehandleravtaler. Disse avtalene regulerer hvilken informasjon Knut Petter´s Foto, som leverandør, har tilgang til og hvordan den skal behandles. Eksempelvis inneholder avtalen opplysninger om hvordan Knut Petter´s Foto behandler personopplysninger som kunde samler inn via epostlister for nyhetsbrev eller mht. innsyn i kunderegister. Alle opplysninger er konfidensielle mellom Knut Petter´s Foto og kunde, og Knut Petter´s Foto kan ikke under noen omstendigheter dele dette med andre, såfremt ikke kunde ønsker og gir skriftlig tillatelse til dette.

Denne nettsiden er p.t. plassert på server hos WIX.COM. 

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. 

 

ANALYSE AV TRAFIKK

Dette nettstedet bruker ulike webanalysverktøy (for eksempel Google Analytics) og andre måleverktøy for å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Disse verktøyene bruker informasjonskapsler (cookies), som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å samle inn standard internettlogg og informasjon om besøkendes adferd i en anonym form. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse) overføres til Google og noen ganger andre leverandører. Denne informasjonen brukes da til å evaluere brukernes besøk til nettstedet og å samle statistiske rapporter om nettstedsaktivitet.

Vi vil aldri, og heller ikke tillate noen tredjepart, å bruke statistisk analyseverktøy til å spore eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om besøkende på nettstedet. Eventuelle analyseleverandører knytter ikke din IP-adresse med andre data som de innehar. Verken vi eller webanalyseleverandørene vil koble, eller forsøke å knytte, en IP-adresse med identiteten til en datamaskinbruker. Vi vil ikke knytte data hentet fra dette nettstedet med personlig identifiserende informasjon fra noen kilde, med mindre du eksplisitt sender inn den informasjonen via et skjema på nettsiden.

 

PERSONLIG INFORMASJON

Når du kjøper et produkt eller tjeneste, vil vi be om ditt navn, adresse og din e-postadresse. Dersom vi skal utvikle en nettside for deg, vil informasjon om server, database, e-postklient m.fl., bli behandlet med respekt og høyest mulig sikkerhet slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Din e-post og annen informasjon vil bare bli brukt til å kontakte deg om oppdateringer eller direkte henvendelser fordi du er kunde. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen andre uansett formål.

 

NYHETSBREV

Dersom du velger å motta nyhetsbrev vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev via e-post. Vi bruker Mailchimp som leverandør av nyhetsbrev og du kan til en hver tid sjekke og endre informasjonen vi har lagret om deg ved å følge link i bunnen av hvert nyhetsbrev. Her kan du også melde deg av nyhetsbrevet, og vi vil da slette dine personopplysninger fra vårt register. Nyhetsbrevene sendes ut i ulik frekvens.

 

CHAT

Når du benytter chat-funksjonen på nettsiden, registrerer vi opplysningene du oppgir i samtalen, slik at vi kan besvare og håndtere henvendelsen din på best mulig måte. Alle chat-samtaler blir slettet tre måneder etter at samtalen fant sted. Dersom henvendelsen din gjelder f.eks. et oppdrag, lagrer vi de nødvendige opplysningene for dette, så lenge det er relevant for kundeforholdet ditt hos Knut Petter´s Foto.

 

SIKKERHET

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte tap, misbruk og endring av informasjon som er under vår kontroll. All informasjon du oversender som kunde vil bli lagret på et trygt sted med gode sikkerhetsrutiner.

 

DINE RETTIGHETER

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Knut Petter´s Foto har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Knut Petter´s Foto behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Knut Petter´s Foto rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-postadresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

 

KONTAKT

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på dette nettstedet eller dine avtaler med Knut Petter´s Foto.

bottom of page